Aurareading 

Ieder mens heeft behalve een fysiek, stoffelijk lichaam ook een etherisch of onstoffelijk lichaam. Dat etherische 'lichaam' of energielichaam is de uitstraling van de chakra's en is zichtbaar voor de helder-ziende waarneming als een kleurenveld rondom het fysiek lichaam.

Over het algemeen worden er zeven chakra's onderscheiden maar er zijn er meer. De zeven chakra's zijn: het wortelchakra, het sacrale chakra, de zonnevlecht, het hartchakra, het keelchakra, het derde oog en het kruinchakra.

Elk chakra heeft zijn eigen gevoelsgebied. Het wortelchakra bijvoorbeeld verstrekt informatie over de basisbehoeften die al dan niet vervuld zijn. Het kruinchakra heeft te maken met het kosmisch bewustzijn. Via dit chakra kun je je bewust worden onderdeel uit te maken van een groter geheel.

De zeven chakra's liggen langs de ruggengraat. Ze werken als een soort krachtcentrales die energie uitwisselen, onderling met elkaar verbonden zijn en waardoor we kunnen communiceren met onze omgeving.

Een aurareading duurt ongeveer een uur. Je kunt een op zich zelf staande, éénmalige, individuele sessie aanvragen of het als onderdeel van de gesprekstherapie plaats laten vinden. Je kunt komen met een vraag, een probleemstelling of gewoon willen weten wat er op het ogenblik gaande is in jouw energiesysteeem. Het verstrekt op snelle wijze informatie over het verleden, laat zien waar je staat in het heden en het geeft aanwijzingen hoe om te gaan met bepaalde vragen of problemen in de toekomst.

print deze pagina...

Maathe Commerina Boot 2009-2024