Coaching / supervisie 

Op het ogenblik is coaching een soort verzamelnaam geworden, waardoor het lastig geworden is het onderscheid te weten tussen supervisie en coaching. Voor de één is coaching loopbaanbegeleiding, voor de ander heeft het te maken met persoonlijke ontwikkeling. Voor weer een ander is het een stijl van organisatieontwikkeling.

Supervisie is éénduidiger. Bij supervisie gaat het er om, werkgerelateerde problematiek aan de orde te stellen, maar ook om geslaagde handelingen te onderzoeken en na te gaan hoe de onbewust geslaagde handeling bewust gemaakt kan worden, waardoor men steeds effectiever kan leren werken.

Coaching is dus veel breder. De overeenkomst tussen beide is dat men gebruik maakt van gesprekstechnieken waarbij de coach of supervisor het verleden van de cliënt laat rusten. Dit in tegenstelling tot gesprekstherapie en psychotherapie.

Zelf hou ik niet zo strikt deze maatstaven aan. Gezien mijn achtergrond als psychosociaal hulpverlener, streef ik er toch naar zowel de hulpvraag als de hulpvrager goed in beeld te krijgen en recht te doen. Zonder te veel nadruk op het verleden te leggen, kan aandacht voor de persoonlijke achtergrond van de cliënt daarbij verhelderend en helpend werken.

print deze pagina...

Maathe Commerina Boot 2009-2024