Verhalen 

” ….Kijk, daar is de heerlijkheid vrouw Zonne.
En als je later ooit in onzekerheid bent,
je niet weet wat te doen om goed te doen,
vraag haar om raad: zij is helder en warm.
Wees zo oprecht als zij helder is en zo goed
als zij warm is!”

(uit: 'Tijl Uilenspiegel' van Charles de Coster)

Verhalen: balsem voor de ziel

Er was eens… er is nog.

Verhalen zijn zo oud als de wereld oud is. Ze zijn van alle tijden, van alle volkeren en voor alle leeftijden. Door de eeuwen heen heeft de beeldende kracht van verhalen mensen weten te bemoedigen, te troosten, te doen relativeren , te inspireren.

Ze maken ons wakker voor een andere werkelijkheid dan die van ons dagbewustzijn omdat ze uit een diepere laag van ons bewustzijn komen. Onder de oppervlakte van ons rationele denken, is er een beeldentaal die met ons verstand niet te vatten is.

We treden binnen in een wereld vol kleur waarin alles mogelijk is We kunnen er beurtelings in wegdromen en weer wakker worden.

Verhalen zijn als medicijn, als balsem voor de ziel. Ze stellen geen eisen aan ons, er is geen waardeoordeel, we hoeven ons niet mooier voor te doen dan we zijn. Ze vragen ons alleen maar in het hier-en–nu aanwezig te zijn en te luisteren.

Van oudsher schenken sprookjes, mythen, sagen, legenden en al die andere vele genres van verhalen ons inzicht in onze psyche, ze ontroeren ons, doen ons griezelen of ze houden ons een spiegel voor, laten ons lachen om onze eigen dommigheden.

De beelden spreken voor zich en vinden weerklank bij ons mensen. We worden meegevoerd in een wonderlijke en toch o zo bekende wereld, de wereld van de ziel, de etherwereld, de wereld van de levenskrachten waar een gezondmakende werking van uit gaat.

We worden ons weer bewust van onze dromen en verlangens. We gaan weer even terug naar de onbevangenheid en de zuiverheid van het kind

De kracht van een verhaal zit echter niet alleen in het verhaal zelf maar ook en vooral in de geheimzinnige chemie die er ontstaat tussen verteller en luisteraar tijdens het vertellen. En in die wisselwerking maken we kennis met de wonderlijkste figuren en creaturen en zij met ons.

Maar als wij verzuimen te luisteren, kunnen zij ook hun boodschap niet overbrengen en dan sterft er een sprookjesprinses, een elf of een engel voor ieder mensenkind dat niet in hen gelooft.

Mijn voorkeur gaat uit naar de grote wijsheidsverhalen maar ook naar Joodse verhalen, vrouwenverhalen, humoristische verhalen zoals de schelmenromans en verhalen die door hun sterke beeldingskracht en symboliek inzichten aanreiken.

Daarnaast werk ik graag thematisch al dan niet met muziek (gitaar en/of zang).

Samen met een zangeres treed ik op in huiskamers, in kleine zaaltjes, thematisch gerichte bijeenkomsten, feesten en vieringen.

print deze pagina...

Maathe Commerina Boot 2009-2024