Biografiewerk 

Het zelf – ontwaard met schrik
en trots - geeft eindeloos seinen,
meldend zijn verschijnen
in code: dit ben ik.

Ida Gerhardt
Uit: De Naam

In de oudheid was de mens nog onderdeel van een geheel. Alleen een volk of een stam had een levensgeschiedenis. Door de eeuwen, beginnend in de renaissance, kwam er een individualiseringsproces op gang dat een hoogtepunt in onze tijd bereikt heeft. Rudolf Steiner spreekt over deze tijd als de tijd van het ontwaken van de bewustzijnsziel.

De mens ging zich vragen stellen: wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe?

Naast de wetmatigheden van de levensloop:die we gemeen hebben met elkaar: de jeugdfase, de volwassenheid en de ouderdom, heeft elk mens ook een geheel eigen unieke geschiedenis waarin persoonlijke ontwikkeling plaats vindt. Door zelfonderzoek en door aandacht voor gebeurtenissen en ontmoetingen ontstaat een beeld van die eigen biografie. Men komt dan tot vragen als: Waarom overkomt mij dit? Waarom verval ik steeds in dezelfde conflicten. Wat betekent het om steeds afscheid van geliefden te moeten nemen enz.

Binnen de antroposofische benadering staat biografiewerk sterk op de voorgrond. Centrale thema's daarbij zijn reïncarnatie en karma en de verantwoordelijkheid voor het eigen levenslot. Het gaat steeds om het Ik dat zich door de verschillende levens heen wil ontwikkelen en manifesteren.

Tijdens het biografisch onderzoek wil de therapeut de cliënt terzijde staan door met interesse en aandacht dit proces te begeleiden. Gezocht wordt naar de rode draad die verleden, heden en toekomst verbindt.

print deze pagina...

Maathe Commerina Boot 2009-2024