Droomwerk 

De nacht is wijzer dan de dag

Elke nacht betreden wij het gebied van de dromen, of we het ons nu bewust zijn of niet. We beleven van alles, voelen van alles en ervaren van alles en als we wakker worden, weten we zelden meer wat we allemaal meegemaakt hebben.

Dromen bevatten boodschappen uit een andere wereld, uit de nachtwereld, maar ze laten zich moeilijk 'vangen', want de droomstof is ijl en vluchtig van aard.

Carl Gustav Jung zegt: "Dromen die niet verklaard worden, zijn als brieven die niet geopend worden en ongelezen blijven". En de psychiater Sigmund Freud noemt droomanalyse 'de koninklijke weg'. Want dromen spreken de taal van onze ziel en zijn als zodanig 'de therapeut in onszelf'

Er zijn verschillende soorten dromen: archetypische dromen, helderziende dromen, verwerkingsdromen, herhalingsdromen, waarschuwende dromen, dromen die ons de weg willen wijzen in overgangsfasen of crisissituaties enz.

Een uitspraak uit de bijbel is: "God geeft het zijn geliefden in de slaap". We kunnen dus antwoorden krijgen op de vragen die we in ons meedragen.

Wie de taal van de droomwereld wil verstaan heeft meer nodig dan het rationele denken, het vraagt om aanscherping van onze intuïtie en het zich openstellen voor de taal van de beeldenwereld die altijd oordeelvrij is.

Voor mij is het steeds weer inspirerend om samen met de dromer op zoek te gaan naar de betekenis van de beelden, de genezende werking ervan te ervaren en te bemerken hoe er een innerlijke transformatie plaats kan vinden.

print deze pagina...

Maathe Commerina Boot 2009-2024